نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

پیامبر امّی، درس ناخوانده یا بیسواد؟!(2)

کلمه امّی و جمع آن امیین و امیّون در موارد متفاوت در قرآن استفاده شده؛ به عنوان مثال خدا به پیامبر فرمان می دهد که بگوید:
فان حاجّوک فقل اسلمت وجهی لله و من اتبعن و قل للذین اوتواالکتاب و الامیین ءاسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا و ان تولّوا فانّما علیک البلاغ و الله بصیر بالعباد
پس اگر با تو محاجّه کنند بگو: وجهم را تسلیم امر خدا نمودم و آنان که پیروی من کنند (نیز)؛ و بگو به آنان که به ایشان کتاب عطا شده است و امیین، آیا تسلیم شدید؟ پس اگر تسلیم شدند، به تحقیق هدایت شدند؛ و اگر پشت کردند پس همانا بر تو فقط ابلاغ است و خدا به بندگان بیناست.(قرآن کریم؛ سوره آل عمران(3)، آیه 20)در این آیه خداوند کسانی را که از پیغمبر پیروی کردند و در نتیجه تسلیم امر خدا شدند، از کسانیکه تا آن زمان پیرو پیامبر نشده بودند جدا فرموده است و دو گروه از تسلیم نشدگان را مخاطب قرار می دهد. گروه اول اهل کتاب بودند، من جمله کسانی که اجداد آنها در انتظار ظهور پیامبر خاتم، به مکه و حومه آن مهاجرت کرده بودند، اما هنوز دعوت پیامبر را اجابت نکرده بودند؛ و گروه دیگر امیین، کسانیکه اهل مکه، ام القری، بودند و تا آن زمان به پیامبر پاسخ نداده بودند و به کتاب خدا پشت کرده بودند. به عبارت دیگر در اینجا امیین به معنای کسانی که خواندن و نوشتن نمی دانستند،نیست چون هم در میان پیروان پیامبر و هم در میان کافران به او، با سواد و بی سواد وجود داشت، هر چند تعداد با سوادان اندک بود؛ یعنی بی سوادی شاخص جدا کننده و تعیین کننده در این امر نبود.
زبان عبری به زبان عربی شباهت های زیادی دارد و بسیاری کلمات و قوانین آن مانند عربی است. بنابراین در تورات و به طور کلی کلیه متون عهدین، معنای واژه "امی" مانند عربی چند بُعدی است. در بسیاری از ترجمه های عهدین متاسفانه این گونه مفاهیم، دانسته یا ندانسته، نادیده گرفته شده است. این خودش، ابزار دیگری برای تحریفات انسانی است. برای هر فرد غیر مغرض پر واضح است که متون آسمانی باید دست نخورده و به زبان اصلی خود باقی بماند و فقط آنهایی که علم الهی به ایشان داده شده، همچون پیامبران و جانشینان برگزیده ایشان، باید مفسر و مبین این متون الهی باشند؛ و این باور منطقی دقیقاً نقطه تمایز میان شیعیان و سایرین مثل سنی ها، مسیحیان و یهودیان می باشد، آنان که در اثر طرد جانشینان الهی پیامبران ایشان، صراط مستقیم را گم کرده اند. حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که از همه فرقه های بوجود آمده بعد از عیسی علیه السّلام تنها آنهایی که پیرو شمعون صفا وصیّ حضرت عیسی علیه السّلام بودند، رستگار شدند. (صفا به معنای سنگ، نامی بود که عیسی علیه السّلام به شمعون داد. ترجمه صفا در یونانی پترا یا پترس می باشد که در انگلیسی به پیتر تبدیل شده است.) و از میان تمام فرق اسلامی تنها آنها که به کتاب خدا و اهل بیت علیهم السّلام – جانشینان برگزیده الهی- تمسک جسته اند، رستگار می شوند. (بحار الانوار و...)
اگر در تاریخ مواردی تحریف نشده و واقعی وجود دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حضور مردم نخواندند، اول از همه خدا و رسولش دلایل آنرا می دانستند و ان شاء الله حضرت مهدی (عج الله تعالی فرجه الشریف) آنها را آشکار می فرماید. اما از یک جهت به این دلیل بود که همگان -چه منافقان فراوان اطراف پیغمبر، و چه دشمنان متعدد که همگی شاهد بودند پیغمبر هرگز معلم بشری نداشته است -بفهمند که تمامی علم پیغمبر، خدادادی است. تا اینکه پیغمبر را متهم به خواندن و نقل سایر کتابها مثل تورات و انجیل نکنند؛ و این نکته اخیر به وضوح ثابت شده است، چرا که با وجود اینکه قرآن همه پیامبران الهی گذشته و اصل کتابهایشان را تصدیق می نماید و برخی از داستان های آنان را بیان می کند، لیکن این داستانها در بسیاری از کلیات و جزئیات با آنچه در تورات و انجیل نقل شده متفاوت است بنابراین در واقع خدا به وسیله قرآن داستانهای تحریف شده ی عهدین را تصحیح کرده است.
به عنوان نمونه مجموعه عهد عتیق، تورات، سِفر پیدایش فصل 17 جملات 24 و 25 گواهی می دهد که آن هنگام که ابراهیم علیه السّلام 99 ساله بود اسماعیل علیه السّلام 13 ساله بود. در همان سفر پیدایش فصل 21 جمله 5 آمده است که اسحاق علیه السّلام در 100 سالگی ابراهیم علیه السّلام به دنیا آمد. یعنی اسماعیل علیه السّلام اولین فرزند ابراهیم علیه السّلام بود.
اما در جملات اول تا سوم از تورات، سفر پیدایش فصل 22 نوشته شده است که خداوند به ابراهیم علیه السّلام امر فرمود که "تنها پسرش" اسحاق علیه السّلام را برای قربانی ببرد. همانطور که می بینید، همین تورات تحریف شده در فصل 21، اسماعیل علیه السّلام را فرزند اول ابراهیم علیه السّلام معرفی می کند! و بعد در فصل 22 اسحاق علیه السّلام را "تنها فرزند" ابراهیم علیه السّلام معرفی می کند، درحالیکه اسحاق علیه السّلام نمی توانست "تنها فرزند" باشد چون سالها پیش، اسماعیل علیه السّلام به دنیا آمده بود.
قرآن کریم، من جمله در سوره صافّات آیات102 و 105 بیان می کند که خداوند به ابراهیم علیه السّلام امر کرد تا اسماعیل علیه السّلام را قربانی کند و پدر و پسر کاملاً تسلیم امر خداوند بودند. آنگاه خداوند گوسفندی را فرستاد تا ابراهیم علیه السّلام آن را قربانی کند.بنابراین مشاهده می کنیم که قرآن داستان تحریف شدۀ تورات را - که جملات فوق الذکر سفر پیدایش نیز شاهدی بر این تحریف شدگی ست – تصحیح می کند.
از این گونه اشتباهات و تناقضات در تورات و انجیل بسیارند که قرآن در واقع مصحح این تحریفات می باشد. در مورد این نمونه ذکر شده، جالب است بدانیم دلیل اینکه نام اسحاق علیه السّلام را به جای اسماعیل علیه السّلام آورده اند آن است که وعده پیامبر آخر الزمان که از نسل اسماعیل علیه السّلام داده شده بود را بپوشانند و درنتیجه منکر محمّد صلی الله علیه و آله و سلم شوند. جالب است بدانیم بنابر انجیل بارنابا ، حضرت عیسی علیه السّلام نیز متذکر این نکته شده است.
حقیقتاً چگونه آن قلبهای تاریک و مغزهای بسته شده ی منافقین و نادانهای بی ایمان که حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم را به جادوگری و دیوانگی متهم کرده بودند (قرآن کریم؛ سوره تکویر(81) آیه 22؛سوره قلم(68)، آیه 51؛ سوره صافات(37)، آیه 36؛ سوره یونس(10)، آیه 2) ، می توانستند علم و قدرت الهی پیامبر را درک کنند؟ پیامبری که یک انسان مقدس بود، نه یک خدای مجسم و نه یک نیمه خدا آنگونه که مسیحیت تحریف شده، عیسی علیه السّلام را معرفی می کردند، که هنوز هم می کنند، و نه یک جادوگر، همانگونه که یهودیان موسی علیه السّلام را متهم کرده بودند. کافران اعراب مانند دیگر کافران، یهودیان و مسیحیان -در اثر تحریفات بشری وارد شده در تعلیمات انبیاء علیهم السّلام و گمراه کنندگی اساطیر گذشته و...- هیچ درک صحیحی از مفاهیم نبوت و وحی الهی نداشته و ندارند. آنها به هر عامل آسمانی مثل فرشته ها یا هر پدیده غیر واقعی مثل حلول خداوند (جسمانیت خداوند) یا جادو و... اعتقاد داشته اند. اما این ماورای درک آنان بوده است که یک "انسان" می تواند، برگزیده خداوند باشد و به خواست خدا - بدون اینکه خدا، فرشته یا جادوگر یا... باشد- صاحب چنین قدرت و علم خارق العاده ای باشد. به عبارت دیگر آنها با نسبت دادن علم و قدرت الهی به جادوگری و دیوانگی و ...، درباره مقولۀ نبوت قضاوتی غلط داشته اند. شاید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم-به منظور هدایت عموم مردمان و رساندن پیام های خداوند به همگان ، محو اتهامات وارده ، تعلیم اینکه پیامبران، خدا نیستند و ... - با توجه به توان عقلی مردم قدم به قدم گام برمی داشتند و آرام آرام توانمندی هایشان را برای عموم آشکار می کردند، درحالیکه حقایق خاصی را برای پیروان مخلصشان آشکار می نمودند. این خودش، توانمندی ای است عظیم و نشانه شفقت و دلسوزی واقعی و شکیبایی و خیرخواهی خالص برگزیدگان الهی که در حین بهره مندی از مراتب عالی توانسته اند، با افراد معمولی ارتباط برقرار کنند ، آنها را دوست بدارند، به درد دل آنها گوش دهند، با آنها راه روند، خیرخواهانه نگرانی های آنها را درک کنند و...
چنانچه بسیاری از مورخینی که زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بررسی کردند، به این عظمت اعتراف کرده اند مانند توماس کارلایلThomas Carlyle، مورخ و دانشمند اسکاتلندی قرن 19 مسیحی، که در کتابش "زندگانی محمّد صلی الله علیه و آله" اشاره کرده که "محمّد عادت داشت با مردم زندگی کند،لباسهایش را خودش بشوید، کفشهایش را خودش تعمیر کند، با مردم مشورت کند و سپس بر آنان حکم براند، هیچ امپراطوری در تاریخ، مانند او نبود...".
علاوه بر این فراموش نکنیم که تنها معلم بشری حضرت علی علیه السّلام -به تایید شیعه و سنی-شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و علی علیه السّلام خواندن و نوشتن می دانست، به همین ترتیب تنها معلمان بشری امامان معصوم، پدرانشان علیهم السلام بودند و آنها حتی با خارجیان نیز به زبان خودشان سخن می گفتند. (مدینه المعاجز سید هاشم بحرانی، خلاصه الاخبار و تاریخ الانبیا سید محمد مهدی موسوی؛ اثبات الولایه نمازی شاهرودی ، حدیقة الشیعه مقدس اردبیلی و...) در اینجا نمونه ای از کتاب شریف حدیقة الشیعه ذکر می کنیم: یکی از خادمان امام حسن عسکری علیه السّلام نقل کرده است آن حضرت با خدمتکاران رومی، ترکی، هندی، و ... به زبان خودشان سخن می گفتند؛ وی روزی با خود می اندیشید که چگونه چنین باشد در حالیکه امام علیه السّلام در مدینه متولد شد و هرگز معلمی به غیر از پدرشان نداشت. در این هنگام امام علیه السّلام متوجه اندیشه وی شدند و به وی فرمودند: "حق تعالی کسی را که "حجت بر خلق" قرار داده است، او را معرفت و علم بر همه چیز و علم همه زبان ها عطا می کند؛ و اگر چنین نباشد فرقی میان "حجت خدا" و غیر حجت نخواهد بود؛ از این تعجب مکن."
در آیه 157 سوره اعراف نیز می خوانیم:
الذین یتبعون الرسول النبى‏َّ الأمى الذى یجدونه مکتوبا عندهم فى التورئة و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهئهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبئث و یضع عنهم إصرهم و الأغلال التى کانت علیهم فالذین ءامنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذى أنزِل معه أولئک هم المفلحون‏
کسانیکه از رسول "امّی" پیروی می کنند، کسی که او را مکتوب در تورات و انجیل می یابند، امر می کند ایشان را به معروف و باز می دارد از منکر، و حلال می گرداند بر ایشان پاکیزه ها را و حرام می گرداند بر ایشان هر پلیدی را و برداشت از ایشان زنجیرهایی که بر گردنشان بود؛ پس کسانیکه ایمان آوردند به او عزیز شمردند او را و یاری کردند او را، و پیروی کردند از نوری که نازل شده با او؛ آنان خودشان رستگارانند.
اولاً خداوند به پیروان اهل کتاب متذکر می شود که بدانند پیامبر "امّی" که اهل ام القری (که در تورات به فاران تعبیر شده) می باشد، به وضوح در کتابهایشان معرفی شده است. برای اینکه نمونه هایی از متون عهدین درباره م‍ژده پیامبر موعود از مکّه را ببینید به مقاله آنچه تورات و انجیل درباره محمّد صلی الله علیه و آله می گوید رجوع کنید. و برای اینکه پیشگویی های تورات و انجیل تحریف نشده را ببینیم؛ بیایید مشتاقانه و مخلصانه از صمیم قلبهایمان از خداوند بخواهیم تا ظهور امام محبوبمان را نزدیک فرماید هم او که پس از ظهورش تورات و انجیل حقیقی را آَشکار خواهد ساخت...

پیامبر امّی، درس ناخوانده یا بیسواد؟! (قسمت اول)

برای مشاهده یا دریافت متن مقاله به صورت pdf اینجا را کلیک کنید.

در اين سايت براي استخراج آيات و روايات غالبا از دو نرم افزار "گنجينه روايات نور "و "جامع التفاسير نور "  اثر مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي استفاده مي شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسیحیت بیشتر بدانیم

یک شنبه، 10 آبان 1394
image
  مبشرین کلیسا دائما اسلام را متهم به قوانینی ضد زن میکنند .   و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .   این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است .   اما...
یک شنبه، 29 شهریور 1394
image
      خشونت یکی از نسبت های   باطلی ست که به طور مداوم مبشرین مسیحی و رسانه های غربی در باره اسلام به کار می برند . پاپ بندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود در آلمان اسلام را دین خشونت نامید . دانمارک با کشیدن...

نحوه جستجو در سایت

1- اینجا کلیک نمایید.

2- عبارت مورد نطر خود را وارد نمایید.

3- اگر بدنبال مقاله ی یا جمله ی مشخصی هستید در قسمت "تنظیمات کلید واژه"، "عبارت دقیق" را انتخاب نمایید.

4- در قسمت "صافی جستجو بوسیله"، فقط "صفحات" را تیک بزنید.

5- به روی دگمه "جستجو" کلیک نمایید.

سوالات متداول

معرفي محصولات

 

 

مجموعه جزوات بررسی های تحلیلی و منصفانه پیرامون مسیحیت تألیف استاد دکتر فریدونی و کتاب محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده انجیل از گروه پدر مهربان به چاپ رسیدند.

شماره تماس: 

از داخل ايران 09352404609

از خارج 9352404609-98

همچنین کتاب از فریب تا رهایی توسط مؤسسه آفاق به چاپ رسید.

تلفن تماس

22847035

22847786