نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

شماره پنج: تحقیقی پیرامون عهد جدید(الف)

 

کتاب عهد جدید که به زبان انگلیسی "New Testament" و به زبان عربی "کتاب العهد الجدید" و به زبان فرانسه "le nouveau testament" خوانده می شود عبارت از مجموعه ایست که از قسمت های گوناگون تشکیل یافته که بر سر هم کتاب عهد جدید را ساخته اند. قسمت های تشکیل دهندۀ مجموعۀ مذکور به شرح ذیل است:

1) انجیل متی

2)انجیل مرقس

3) انجیل لوقا

4)انجیل یوحنا

5)کتاب اعمال رسولان

6)رسالۀ پولس به رومیان

7) رسالۀ پولس به قرنتیان اول

8) رسالۀ پولس به قرنتیان دوم

9) رسالۀ پولس به غلاطیان

10) رسالۀ پولس به اُفسسیان

11) رسالۀ پولس به فیلیپیان

12) رسالۀ پولس به کولسیان

13)رسالۀ پولس به تسالونیکیان اول

14)رسالۀ پولس به تسالونیکیان دوم

15)رسالۀ پولس به تیموتائوس اول

16) رسالۀ پولس به تیموتائوس دوم

17) رسالۀ پولس به تیطُس

18) رسالۀ پولس به فلیمون

19) رسالۀ پولس به عبرانیان

20)رسالۀ یعقوب

21)رسالۀ اوّل پطرس

22)رسالۀ دوّم پطرس

23)رسالۀ اوّل یوحنا

24) رسالۀ دوّم یوحنا

25) رسالۀ سیّم یوحنا

26)رسالۀ یهودا

27)مکاشفۀ یوحنا

در این قسمت های نامبرده چهار انجیل یعنی انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا نسبت به دیگر رسائل از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

آقای دکتر ویلیام میلر مبلغ مشهور مسیحیان در ایران که اهل امریکا بودند در کتابی به نام "مسیحیت چیست" به ترجمه آقای کمال مشیری چنین نوشته اند:

" تعداد کتاب هائی که عهد جدید را تشکیل می دهند 27 کتاب است. این کتاب ها به زبان یونانی بوسیلۀ ده نویسنده مختلف در مدت پنجاه سال بعد از مرگ و قیام مسیح به رشتۀ تحریر در آمد.

چهار کتاب اوّل عهد جدید، انجیل نامیده می شوند که به زبان یونانی به معنی مژده یا خبر خوش می باشد. این کتاب ها بوسیلۀ چهار نویسندۀ مختلف نوشته شده اند و هر کدام خود کتاب جداگانه ای در مورد زندگی و تعلیمات عیسی مسیح می باشند. این اناجیل با یکدیگر تناقضی ندارند بلکه مکمل یکدیگر هستند.

پنجمین کتاب عهد جدید اعمال رسولان می باشد. این کتاب طرز انتشار و توسعۀ ایمان مسیحی را از اورشلیم تا به روم در مدّت سی سال بعد از مرگ مسیح بیان می نماید. این کتاب مخصوصاً کارهای دونفر از رسولان مسیح یعنی پطرس و پولس را شرح می دهد.

سپس به 21 نامه می رسیم که غالباً توسط پولس رسول و پطرس رسول و یوحنای رسول نوشته شده اند. این نامه ها به گروهای مسیحی بعضی از شهرهای امپراطوری روم یا به افراد نوشته شده اند. در این نامه ها نوشته شده و توضیح داده شده است که مسیحیان چه ایمانی باید داشته باشند و چگونه باید زندگی کنند.

آخرین کتاب که مکاشفه نام دارد رؤیاهائی را که یوحنای رسول دیده بیان می کند. این کتاب نشان می دهد که چه تنبیه هائی در انتظار بی ایمانان است و همچنین پیروزی نهائی عیسی مسیح و جلال ملکوت ابدی خدا را تشریح می نماید."

پس عهد جدید مرکّب از 27 رساله و کتاب بوده که از آن میان چهار بخش اولیه یعنی اناجیل اربعه که در واقع بیانات حضرت عیسی علیه السّلام از طریق شاگردان چهارگانه او متی، مرقس، لوقا و یوحنا می باشد از شأن و اعتبار ویژه ای برخوردارند.

نکتۀ قابل توجّهی که در کتاب "مسیحیت چیست" به چشم می خورد آنکه این اناجیل با یکدیگر تناقضی ندارند بلکه مکمل یکدیگر می باشند. صحّت این مدّعا در بحث های آینده روشن خواهد شد.

کیفیت پیدایش اناجیل

برای اطلاع یافتن از چگونگی و سال تکوّن اناجیل به کتاب "قاموس کتاب مقدّس" مستر هاکس رجوع می کنیم تا وضعیّت موجود شدن اناجیل را دریابیم:

" برای اظهار و بیان آنکه کدامیک از اناجیل زودتر نوشته شده رشتۀ عقاید محکم به اینجا  می کشد که انجیل مرقس زودتر از همه نوشته شد و ظّن قویست که استناد او اطلاعات پطرس رسول بود. پس از آن متی و لوقا نوشته شدند. متی در نوشتن انجیل خود انجیل مرقس و یک نسخۀ دیگر از گفته های مسیح را که شاید خودش تهیه کرده بود و قبلاً به زبان آرامی نوشته شده بود منبع اطلاعات خود قرارداد. لوقا نیز مرقس را مدرک قرار داد و همان نسخه گفته های مسیح را بکار برد"(قاموس کتاب مقدس، صفحۀ 112)

اما در مورد انجیل یوحنا:

" نویسندگان قدیم، انجیل یوحنا را آخرین انجیل می دانستند و کلیسای قرن اوّل عقیدۀ کامل داشت به اینکه این انجیل توسط یوحنای رسول نوشته شده بود."

" شهادت اغلب نقادین نیز تألیف آن را به اواخر قرن اوّل نسبت می دهد. در قرن اخیر بعضی نقادین عقیده پیدا کرده اند که انجیل مزبور در اوایل قرن دوّم نوشته شده و نیز معتقدند که مؤلف یوحنای رسول نبوده بلکه یوحنای دیگری موسوم به یوحنای شیخ آن را نوشته است."(قاموس کتاب مقدس، صفحۀ 966)

 

پس:

1)متی و لوقا انجیل خود را بر اساس مطالب مرقس نوشتند.

2)منبع اطلاعات مرقس پطرس رسول بود.

3)پطرس توسط حضرت عیسی مسیح به لقب "شیطان" مفتخر می شود.[ البته بنا بر انجیل متی از این مجموعۀ عهد جدید!]

4)پطرس تصور می کرد مرقس در خدمت به مسیح ثابت قدم نیست.

با تفاصیل ذکر شده چه اعتمادی به اناجیل می توان داشت؟

مطلب دیگری که فوق العاده حائز اهمیّت است آنکه در چه سالی کتاب عهد جدید مدوّن گردید. پاسخ مطلب را از کتاب " تاریخ تفکّر " اثر تونی لین و ترجمۀ آقای روبرت آسریان بگیریم:

" کلیسای مسیحی تا سال 500 میلادی

بین سالهای 100 تا 500 میلادی کلیسای مسیحی دچار تغییر های شگفت انگیز ی شد. در سال 100 میلادی کلیسا از اقلیت کوچکی تشکیل شده بود  که به تناوب تحت آزار و جفا قرار می گرفت. در آن زمان اگرچه اناجیل چهارگانه و رسالات رسولان در کلیساها مورد استفاده قرار می گرفت به شکل مجموعه ای مدوّن جمع آوری نشده و شکل عهد جدید را نگرفته بود." (تاریخ تفکر مسیحی، صفحۀ 5)

پس تا سال 100 میلادی هم نمی توان شاهد وجود مجموعه ای به نام "عهد جدید" با شکل و کیفیت فعلی شد و هر قسمتی پراکنده و جدا از قسمت های دیگر مورد استفاده قرار می گرفته است.

 

مشخصات و مختصات اناجیل اربعه

چهار انجیل رسمی و مورد قبول مسیحیان هر یک دارای خصوصیّات و ویژگی های انحصاری بوده و از دیگر اناجیل کاملاً متمایز و متفاوتند. به موارد ذیل عنایت فرمائید:انجیل متی

28 باب

1069جمله و 53صفحه

52% مشترک با دیگر اناجیل

انجیل مرقس

16 باب

678جمله و 33صفحه

93% مشترک با دیگر اناجیل

انجیل لوقا

24 باب

1151جمله و 56صفحه

تقریباً 100% مشترک با دیگر اناجیل

انجیل یوحنا

21 باب

878جمله و 43صفحه

فقط 8% مشترک با دیگر اناجیلقسمت قبل: شماره چهار: ارزیابی محتوایی عهد عتیق (2ب)

قسمت بعد: شماره پنج: تحقیقی پیرامون عهد جدید(ب)

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسیحیت بیشتر بدانیم

یک شنبه، 10 آبان 1394
image
  مبشرین کلیسا دائما اسلام را متهم به قوانینی ضد زن میکنند .   و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .   این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است .   اما...
یک شنبه، 29 شهریور 1394
image
      خشونت یکی از نسبت های   باطلی ست که به طور مداوم مبشرین مسیحی و رسانه های غربی در باره اسلام به کار می برند . پاپ بندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود در آلمان اسلام را دین خشونت نامید . دانمارک با کشیدن...

نحوه جستجو در سایت

1- اینجا کلیک نمایید.

2- عبارت مورد نطر خود را وارد نمایید.

3- اگر بدنبال مقاله ی یا جمله ی مشخصی هستید در قسمت "تنظیمات کلید واژه"، "عبارت دقیق" را انتخاب نمایید.

4- در قسمت "صافی جستجو بوسیله"، فقط "صفحات" را تیک بزنید.

5- به روی دگمه "جستجو" کلیک نمایید.

سوالات متداول

معرفي محصولات

 

 

مجموعه جزوات بررسی های تحلیلی و منصفانه پیرامون مسیحیت تألیف استاد دکتر فریدونی و کتاب محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده انجیل از گروه پدر مهربان به چاپ رسیدند.

شماره تماس: 

از داخل ايران 09352404609

از خارج 9352404609-98

همچنین کتاب از فریب تا رهایی توسط مؤسسه آفاق به چاپ رسید.

تلفن تماس

22847035

22847786