نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

محمد و آل محمد صلی الله علیهم اجمعین وعده عهد عتیق (قسمت سوم)

این بحث کاملاً منطقی است که اگر منبع خاصی شامل تناقضات باشد، باور پذیری و اعتبار آن زیر سؤال می رود؛ خداوند در اثبات حقانیت قرآن کریم متذکر می شود که اگر از جانب خداوند نبود، در آن تناقضات بسیاری موجود بود:یعنی هر کسی ادعا کند که کتابی از جانب خداست لیکن در آن کتاب تناقضاتی یافت شود، پرواضح ست که ادعایی دروغین کرده است:

...لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا

...اگر از جانب غیر خدا بود ، قطعاً در آن اختلاف بسیاری می یافتند . (قرآن کریم، سوره نساء(4)، آیه 82)

مجدداً می گوییم که ما صحت تورات و انجیل اصلی را نادیده نمی گیریم و تنها می گوییم این کتابهای موجود، اصل نیستند . در حقیقت قرآن، تورات و انجیل اصل را تأیید می کند :

انا انزلنا التوراه فیها هدی و نور...

همانا، نازل کردیم تورات را که در آن هدایت و نور است ...

و اتیناه الانجیل فیه هدی و نور و مصدقا لما بین یدیه من التوراة ...

و عطا کردیم انجیل را که در آن هدایت و نور است و تصدیق کننده ای است از آنچه در پیش روی آن است از تورات ... (قرآن کریم؛ سوره مائده(5)؛ آیات 44 و 46)

قرآن همچنین به روشنی بیان می دارد که بر آنان که کتب آسمانی نازل شد، ویژگی های حضرت محمّد - صلی الله علیه و آله و سلم – آشکار بوده است؛ قرآن تأکید می کند که حضرت محمّد- صلی الله علیه و آله و سلم – را می شناسند به همان روشنی که پسران خود ر ا می شناسند. به عبارت دیگر این موضوع که حضرت محمّد - صلی الله علیه و آله و سلم – می آمد، برایشان کاملاً واضح و روشن بود.

شناختن شخصی به روشنیِ شناختن فرزند، نشان دهنده  اطمینان و یقین کامل، و نبود هیچگونه شک و تردید است :

الذین اتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الذین خسروا انفسهم فهم لایومنون

کسانی که به ایشان کتاب داده شده می شناسند او (محمّد صلی الله علیه و آله و سلم ) را همانطور که فرزندانشان را می شناسند؛آنان کسانی اند که خودشان را به زیان ( خسران ) انداختند پس  آنان ایمان نمی آورند.

و من اظلم ممن الفتری علی الله کذبا او کذب بایاته انّه لا یفلح الظّالمون

و چه کسی ظالم تر است از آنکس که به خداوند دروغ بست یا آیاتش را تکذیب کرد ، همانا او (خداوند) ظالمان را رستگار نمی کند.  (قرآن سوره انعام(6)آیات 21و20)   

حقیقت اطمینان بخش، آن است که با وجود همه تلاش های آنان برای پنهان کردن حقایق، همچنان بارقه هایی از نور خداوند به قدرتش در میان ظلمت تحریفات کتاب مقدس می درخشد؛ در سِفر تثنیه، فصل 33، عبارت 2 چنین می خوانیم که پیامبر موعود، از کوه فاران خواهد بود. همانطور که قبلاً اشاره کردیم فاران(Paran) همان مکه امروزی است و به طوریکه عهدین(کتاب مقدس) بیان می کند، جایی است که اسماعیل علیه السّلام در آن ساکن بود. اجازه دهید سِفر تثنیه فصل 33 عبارات 1 تا 3 تورات کنونی از عهد عتیق را با هم بخوانیم :

"1) این است برکتی که موسی مرد خدا ، قبل از وفاتش به بنی اسرائیل برکت داده .

2) گفت خداوند از سینا آمد و از سعیر بر ایشان طلوع نمود و از جبل فاران درخشان گردید و با گروه های مقدسین آمد و از دست راستش برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد.

3) به درستی که قوم خود را دوست می دارد و جمیع مقدساتش در دست تو هستند ...."

بر اساس آنچه خواندیم حضرت موسی - علیه السّلام – هنگام فوتش با مردم راجع به 3 ظهور الهی سخن گفت. اولین آنها نزول وحی به شخص موسی - علیه السلام – بود که از کوه سینا آمده بود ؛ دومین ظهور، نزول وحی به پیامبر ساعیر بود که درباره عیسی - علیه السلام – می باشد ؛ سومین و آخرین که از آن به عنوان درخششی در کوه فاران یاد شده است، مشخصاً نزول وحی به حضرت محمّد - صلی الله علیه و آله و سلم – می باشد.

حتی همین تورات تحریف شده نیز بیان می کند که اسماعیل و  فرزندانش در منطقه ی فاران بودند؛ و حضرت محمّد - صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندان ایشان از نسل اسماعیل - علیه السلام – می باشند و وعده ی آخرین ظهور درخشان ، به همراه هزاران ملائک داده شده بود.

نکته قابل توجه اینکه درست مانند زبان عربی، که حوادث آینده محقق الوقوع از فرط یقین، به زمان گذشته بازگو می شود (به عنوان مثال آیاتی از سوره واقعه که درباره حوادث قیامت است، به زمان گذشته بیان شده اند) زبان های عبری که زبان اصلی تورات و انجیل بوده اند نیز چنین هستند؛ چرا که زبان های عبری و عربی از زبان های سامی می باشند و از راست به چپ نوشته می شوند و از آنجاییکه ریشه مشترکی دارند بسیاری لغات عبری مانند عربی هستند.

در دعایی نقل از حضرت علی - علیه السلام – به نام « سمات » که سفارش شده ساعت آخر روز جمعه قبل از اذان مغرب خوانده شود ، امام - علیه السلام – عبارات مشابهی بیان فرمودند. بیایید این عبارات را از دعای سمات با هم بخوانیم :

و بمجدک الذی ظهر علی طور سیناء فکلمت به عبدک و رسولک موسی بن عمران و بطلعتک فی ساعیر وظهورک فی جبل فاران بربوات المقدّسین جنود الملائکه الصافین و خشوع الملائکه المسبحین....

و به مجد تو که پدیدار شد در کوه طور سینا و سخن گفتی بدان با عبد  و رسولت موسی بن عمران و به پرتو بخشیت در ساعیر و ظهورت در کوه فاران در ربوات مقدسان و لشکر های ملائک صف کشیده و ملائک خاشع تسبیح گو . (بحار الانوار )

حال بیایید عبارات دیگری از عهد قدیم، کتاب حبقوق - یکی از پیامبران بنی اسرائیل بعد از موسی علیه السّلام فصل 3 عبارات 3 تا 6 را با هم بخوانیم:

3) خدا از تیمان آمد و قدوس از جبل فاران ،سلاه ، جلال او آسمانها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملو گردید .

4)پرتو او مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع گردید و ستر قوّت او در آنجا بود .

6) او بایستاد و زمین را پیمود او نظر افکند ...و طریق های او جاودانی است.

از آنجا که حضرت حبقوق - علیه السلام – بعد از حضرت موسی - علیه السلام – بوده است او تنها به دو پیامبر آینده اشاره کرده است؛ اولین آنها حضرت عیسی - علیه السلام – و دومین پیامبری از کوه فاران ، یا حضرت محمّد - صلی الله علیه و آله و سلم .

به کلمه سلاه که لغتی عبری است توجه کنید که به طور جالبی در تمام ترجمه های تورات، به زبان عبری باقی مانده است !!!

God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise. (KJV)

و جالب تر دو نظریه مختلف دانشمندان یهودی ست: یکی اینکه اینکه در تمامی ترجمه های کتاب مقدس در انتهای عبارت شماره 6 ،سلاه ترجمه شده است: "و طریق های او جاودان است" ؛ البته اگر لغت سلاه هم نبود ؛ هنوز عبارت "طریق های او جاودان است"، باقی است. و نظریه دوم که از نظریه اول نیز جالب تر است اینست که سلاه همان صلاه(صلاة) و صلواه(صلواة)است.

بنابراین طبق تورات و عهد عتیق، پیامبر خاتم از "کوه فاران" (مکّه) خواهد بود همان که "جلالش آسمان را پوشانید و زمین از تسبیح او مملو گردید" و " پرتو او مانند نور بود" "و طریق های او جاودانه ست" و او "بدرستیکه قوم خود را دوست می دارد" . آیاتی از قرآن نیز این پیشگویی های کتب انبیاء سلف دربارۀ پیامبر خاتم را تأیید می کنند؛ من جمله:

... و لكن رسول الله و خاتم النبِين ...

...او رسول خدا و خاتم پيامبران است... (قرآن کریم؛ سوره احزاب (33)، آیه40)

و كذالك أوحينا إليك قرءانا عربِيا لتنذر أم القرى‏ و من حولها و تنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الجنة و فريق فى السعير

و اين گونه قرآنى عربى [فصيح و گويا] را بر تو وحى كرديم تا «أمّ القرى» [ام القری یعنی مكّه‏] و مردم پيرامون آن را انذار كنى و آنها را از روزى كه همه خلايق در آن روز جمع مى‏شوند و شكّ و ترديد در آن نيست بترسانى گروهى در بهشتند و گروهى در آتش سوزان! (قرآن کریم؛ سوره شوری (42)، آیه 7)

هو الذى أرسل رسوله بالهدى و دين الحق‏ِ ليظهره على الدين كله

او[خداوند] است که پيامبر خود را با هدايت و دین حق فرستاد،تا او را بر همه دينها پيروز گرداند، هر چند مشركان را خوش نيايد. (قرآن کریم؛ سوره توبه (‏9 )، آیه 33 ؛و سوره فتح، آیه 28؛ و سوره صف، آیه 9)

إن الله و ملئكته يصلون على النبى‏ِّ يأيها الذين ءامنوا صلوا عليه و سلموا تسليما

خدا و فرشتگانش بر پيامبر صلوات مى‏فرستند اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، بر او صلوات فرستيد و سلام گوييد و كاملًا تسليم (فرمان او) باشيد.(قرآن کریم؛ سوره احزاب 33، آیه 56)

و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

ما تو را جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم ‏( قرآن کریم؛ سوره انبياء (21)، آیه 107)

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم

هر آينه پيامبرى از خود شما بر شما مبعوث شد، هر آنچه شما را رنج مى‏دهد بر او گران مى‏آيد. سخت به شما دلبسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است. (قرآن کریم؛ سوره توبه(9)، آیه 128)

و همچنین در عبارات عهد عتیق که قبلاً نقل کردیم، ذکر شده بود که "او شریعتی  آتشین می آورد"؛ یعنی شریعتی با جهاد، به عبارت دیگر آخرین طریق و شریعت، همان شریعت جاودان حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم است که تا قیامت باقی خواهد ماند. همانطور که پیغمبر  صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها فرمودند، حلال او حلال تا روز قیامت و حرام او حرام تا روز قیامت خواهد بود ( خطبه غدیر و... ) و با ظهور مبارک آخرین وصی اش امام مهدی علیه السّلام طریق جاودان او در تمام دنیا گسترده خواهد شد...

بعثت حضرت محمّد صلی الله علیه و آله و سلم همواره توسط پیامبران الهی پیش گویی شده بود و به روشنی در تمام کتب آسمانی مانند تورات و انجیل بیان شده بود :

الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات و الانجیل یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر....

آنانکه پیروی می کنند از رسول نبی امّی (یعنی اهل ام القری که همان مکه است) کسی که او را در تورات و انجیل مکتوب می یابند، امر می کنند ایشانرا به نیکی و نهی می کند از زشتی ... (قرآن کریم؛ سوره اعراف(7)، آیه 157)

  محمد و آل محمد صلی الله علیهم اجمعین وعده عهد عتیق (قسمت اول)

محمد و آل محمد صلی الله علیهم اجمعین وعده عهد عتیق (قسمت دوم)

محمد و آل محمد صلی الله علیهم اجمعین وعده عهد عتیق(قسمت سوم)

محمد و آل محمد صلی الله علیهم اجمعین وعده عهد عتیق (قسمت چهارم)

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسیحیت بیشتر بدانیم

یک شنبه، 10 آبان 1394
image
  مبشرین کلیسا دائما اسلام را متهم به قوانینی ضد زن میکنند .   و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .   این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است .   اما...
یک شنبه، 29 شهریور 1394
image
      خشونت یکی از نسبت های   باطلی ست که به طور مداوم مبشرین مسیحی و رسانه های غربی در باره اسلام به کار می برند . پاپ بندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود در آلمان اسلام را دین خشونت نامید . دانمارک با کشیدن...

نحوه جستجو در سایت

1- اینجا کلیک نمایید.

2- عبارت مورد نطر خود را وارد نمایید.

3- اگر بدنبال مقاله ی یا جمله ی مشخصی هستید در قسمت "تنظیمات کلید واژه"، "عبارت دقیق" را انتخاب نمایید.

4- در قسمت "صافی جستجو بوسیله"، فقط "صفحات" را تیک بزنید.

5- به روی دگمه "جستجو" کلیک نمایید.

سوالات متداول

معرفي محصولات

 

 

مجموعه جزوات بررسی های تحلیلی و منصفانه پیرامون مسیحیت تألیف استاد دکتر فریدونی و کتاب محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده انجیل از گروه پدر مهربان به چاپ رسیدند.

شماره تماس: 

از داخل ايران 09352404609

از خارج 9352404609-98

همچنین کتاب از فریب تا رهایی توسط مؤسسه آفاق به چاپ رسید.

تلفن تماس

22847035

22847786