نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

نگرشی بر اختلاط اندیشه های بشری با آموزه های پیامبران الهی9

  • ایجاد شده توسط maseeh در 20 اسفند 1396
  • دسته بندی ها:

برای فهم بهتر ماهیت تصوف و در نتیجه درک شباهات و انگیزه ی اعترافاتی که متعاقبا ارائه خواهیم کرد، تذکر و بررسی چند نکته ضروری است:

 

چنانچه مکرر ذکر شده است پس از اینکه امت انبیا، به وسوسه و شبهه افکنی شیطان، با طرد کردن اوصیای برگزیده ی انبیا و علمشان، در واقع به تدریج به قلب و عمق تعالیم معنوی و علم الاهی انبیا علیهم السلام پشت کردند و بنابراین خلا علمی و معنوی در جوامع بشری ایجاد شد ... جهت پاسخ به سوالات علمی و پر کردن خلأ علمی و دست یافتن به اسرار الاهی برخی، آگاهانه و برخی ناآگاهانه، به دانشمندان مکاتب فکری بشری مانند افلاطون ها و سقراطها و ... آویختند و با افکار "غیرمعصوم" به گمانه زنی در مورد ذات خداوند و علم و اسرار لایتناهی و ناپیدای خدا –که فقط با تعلیم الاهی به برگزیدگان الاهی و به حدی که خدا بخواهد شناخته می شوند- پرداختند ... و برخی هم برای پر کردن خلأ معنوی و دست یافتن به اسرار الاهی از مسیر دیگری حرکت کردند و به رهروان مکاتب رمزآلود شرک آلود چنگ زدند و به ریاضتها و کشف و شهودهای قیرشرعی بدون اذن خدا و  ... متمسک شدند و در نتیجه گرفتار القاها و شهودهای غیر الاهی هم گشتند ... و برخی هم این دو مسیر را با هم آمیختند ... و چنین بود که تعبیرات غیر الاهی با تعالیم الاهی مخلوط شد و در نتیجه مکاتب گوناگونی با جزئیات متفاوت لاکن غالبا در همین طبقه بندی های کلی، در میان مردم در دوره ها و فرهنگهای مختلف رواج پیدا کرد.

 

در اینجا اشاره به دو نکته ی بسیار مهم ضروری است: اول اینکه به فرموده ی امیرالمومنین علیه السلام شبهه را شبهه خوانند چرا که شبیه حق است؛ یعنی واژه ی شبهه و شبیه از یک ریشه هستند و اساسا شبهه یعنی شبیه حق، در نتیجه چون شبهات شبیه حق هستند بسیار خطرناک می باشند و شیطان و دوستانش انسانها  را با شبهات فریب می دهند. در مورد آیات 16 تا 18 سوره ی اعراف که اشاره به حمله ی شیطان از جلو و پشت و چپ و راست به انسانها دارد، امام باقر علیه السلام حمله از راست را نیکو جلوه دادن شک و شبهات تفسیر کرده اند (تفسير جامع، ج2، ص: 394). و دوم اینکه جایگاه چهارده معصوم علیهم السلام از همه ی جهات با انسانهای عادی قابل مقایسه نیست، خداوند ایشان را -که با تعابیری گوناگون چون العالین در قرآن (سوره ی صاد 38 آیه ی 75) به آنها اشاره شده است (آنجا که پس از سر باز زدن شیطان از فرمان الاهی سجده بر آدم علیه السلام خداوند او را سرزنش می کند و می فرماید آیا ای شیطان پنداشتی که از العالین که عالی ترین خلایق خاص و شناخته شده ی من هستند، همان العالینی که در برابر هیچ مخلوقی نباید کرنش کنند چرا که از همه ی خلایق برتر و عالی ترند، هستی که از سجده بر آدم سر باز زدی؟! و پیامبر صلی الله علیه و علی آله تبیین می فرمایند که العالین ایشان و اهل بیت معصوم ایشان علیهم السلام می باشند. (تفسیر جامع، جلد 6، ص 46)- فراتر از همه ی مخلوقات، اعم از جن و انس و ملک، در اوج خلقت خلق نموده است و حکیمانه و خیرخواهانه مستقیما از خزائن علم خویش، –مصون و معصوم از  القای شیطان، به اینان عطا کرده است تا در جایگاه رفیع علمیِ راهنمایی تمامی خلقت باشند ...

 

شایان تذکر است که پس از طرد تدریجی بسیاری از تعالیم الاهی انبیا و اوصیا مکاتب و مذاهب رمزآلود و عرفانی وارد شده درون امت انبیا علیهم السلام در  ابتدا غالبا صرفا  سیر و سلوکهای عملی با مفاهیمی پراکنده بودند و پیروان آنان در میان عوام به عنوان زهاد شناخته می شدند؛ بعدها این مکاتب رمزآلود نیز مانند مکاتب ایجاد شده ی فکری به مرور چهره ی مدون و نظری هم به خود گرفتند.

 

برای نمونه پس از حضرت موسی علیه السلام به تدریج مکاتب فکری چون فلسفه ی هکیرا Hakira رواج پیدا کرد ولی کم کم جای خود را به مکاتب عرفانی داد:

 

"دانش معاصر می گوید که مکاتب گوناگون سِری و خَفیه esotericismیهودی در دوره های مختلفی از تاریخ یهود برآمد. هر یک از آنها نه تنها اشکال پیشین عرفان را منعکس می سازد که محیط فرهنگی و فکری آن دوره تاریخی را هم نشان می دهد." 

(English Wikipedia)

 

"کابالا حکمت مخفی خاخامهای عبری قرون وسطی از دکترین های قدیمی تر پنهانی مربوط به موضوعات الاهی و کیهان و خلقت شناسی –که پس از دوران اسارت یهودیان در بابل به صورت یک خداشناسی با یکدیگر ترکیب شدند- اشتقاق یافته است. تمام آثاری که زیل طبقه بندی عرفانی و رمزی قرار می گیرند، کابالایی Kabalistic خوانده می شوند."

(Blavatsky, Theosophical Glossary, p. 168)

 

"این نیز حقیقت دارد که در یهودیتِ اواخر دوره ی دوم معبد 530 BCE تا 70 C, نظریه ی سیر و سلوکهای رمزآلود به عنوان دکترینی سری و پنهانی متحول شد."

(Prof. Elliot R. Wolfson)

 

نمونه ای از مسالک عملی درون یهودیت اسنی ها یا اسین ها Essenes خوانده می شوند که گروه های متعدد و مختلفی بودند که با سیر و سلوک های رمزآلود و ریاضتهای تقریبا مشابه به صورت جماعتی در نقاط مختلف زندگی می کردند. اینان حدود 2 قرن پیش از دوره ی مسیحی در شام یعنی حوالی سوریه و فلسطین و اردن و لبنان کنونی می زیستند. برخی تومارهای بحرالمیت را نوشتارهای پنهانی ایشان دانسته اند.

(cf. F. Bruce, Second Thoughts on the Dead Sea Scrolls. Paternoster Press, 1956)

 

روشها و دکترینهای رمزآلود یهودی Hekhalot غرفه های بهشتی و Merkabah ارابه ی بهشتی از یک قرن پیش از میلاد تا قرن 10 م وجود داشتند تا اینکه جای خود را به متون مستند کابالایی دادند ... این متون بین قرون 8 تا 11 به حلقه های یهودیان اروپا راه پیدا کردند ..."

(Kabbalah: The English Wikipedia)

 

"... کابالا [عرفان یهودی...] نظریه هایی را تعلیم می دهد که برخی یهودیان آن را معنای حقیقی یهودیت می دانند در حالیکه باقی یهودیان آن نظریات را رد کرده اند و آنها را کفرآمیز و مخالف یهودیت می دانند. پس از کابالای قرون وسطی و خصوصاً پس از گسترش و ترکیب آن در قرن 16، کابالا جایگزین هکیرا Hakira فلسفه یهودی به عنوان الهیات یهودی سنتی اصلی شد، هم در حلقه های دانشمندان و هم در تصور رایج..."

(Megillah 14a, Shir HaShirim Rabbah 4:22, Ruth Rabbah 1:2, Aryeh Kaplan Jewish Meditation: A Practical Guide pp.44–48)

 

"کابالای عملی شاخه ای است در سنت عرفان یهودی که استفاده از سحر و جادو را مجاز می داند ..."

("A Little Hebrew". Retrieved 2014-03-26.)

 

یکی از سنتهای مهم کابالای عملی ... عاملان این سنت در Moshe Idel به عنوان کسانی که به جن شناسی علاقه داشتند و ... مشغول احضار اجنه و ارواح پلید و ملائک و حتی خدا ...توصیف شده اند ..." 

(Idel, Moshe. Kabbalah: New Perspectives. New Haven: Yale University Press, 1988, p. 269 (as quoted in Girón-Negrón, 2001))

 

در نقاط مختلفِ جوامع یهودی قرنها گروه های متعددی با سیر و سلوکهای رمزآلود و بعضا با نوشتارهایی بی نظم و ترتیب و پنهانی که مخلوطی از برخی تعبیرات توراتی و برخی اساطیری، ... و بسیاری تعبیرات اسرارآمیز  بودند، می زیستند تا اینکه در حدود قرن 13 CE (دوره ی مسیحی، AD میلادی)، در اسپانیا کتابی پدیدار شد که چنین سیر و سلوکها و روشهای رمزآلود را منسجم کرد و چهره ای نظری و تقریبا مدون به آنان بخشید و نام کابالا متعاقبا رسما به عرفان یهودی -که می رفت تا بر مبنای این کتاب نظامی عملی و فکری سامان‌یافته و منسجم شود- اطلاق شد. نام این کتاب بسیار مشهور در میان یهودیان زُهَر/زوهر/ظُهَر Zohar می باشد.

 

«زُهر»، به معنی «درخشش» و «جلال»، است. کتاب زهر شامل کتابهای مختلفی در تفسیر و تأویل رمزآلود تورات، کیهان شناسی و هستی شناسی اساطیری، روانشناسی رمزآلود عرفانی و ... به زبان آرامی است.

 

پروفسور جرشم شلم Professor Gershom Scholem از دانشگاه عبری اورشلیم Hebrew University of Jerusalem بر این عقیده است  که نویسنده ی زهر کتاب را بر مبنای منابع متنوع قدیمی یهودی گردآوری کرده است. وی در بررسی آکادمیک زهر نشان می دهد که بسیاری از مکتوبات زهر بر مبنای تلمود، آثار گوناگون میدراش و آثار قدیمی رمزآلود یهودی نگاشته شده اند.

 

برخی معتقدند که این کتاب را خودِ موسی بن شم تاو لئونی Moses de Leon (1240-1305) حدودا در سالهای 1280-1286 نوشت. برخی نیز ادعای موسی لئونی را مبنی بر اینکه کتاب را در گذشته‌های دور، خاخامی که کراماتی به او نسبت داده اند با نام شمعون بن یوحای R. Simeon ben Yoḥai که در سده دوّم دوره ی مسیحی می زیست، نگاشته بود پذیرفته اند. هر دو گروه برای نظر خود دلایلی ارائه می کنند ...

 

در کنار ارائه ی برخی از دلایل نظریه پردازان در مورد این اختلافات، دایره المعارف یهود تحت ZOHAR - JewishEncyclopedia.com تصریح می کند:

 

"محتویات زهر به روشنی بیان می کند که این اثر محصول یک نویسنده یا یک زمان خاص نیست بلکه از نویسندگان متعدد در دورانها و تمدنهای مختلف می باشد ... معلوم کردن این نکته که یهودیان چه زمان و در کجا با فلسفه ی هندوئیسم –که بیشتر از هر چیزی بر زُهَر اثرگذار بوده است- انس گرفتند، ضروری است."

 

هر که گردآورنده ی کتاب زهر بود، به هر حال به نظر می رسد که کتاب زهر مجموعه ای از نوشتارهای رمزآلود دوره های مختلف یهودی است. با توجه به این نکته که نحله های رمزآلود یهودی قدمت بسیاری داشته اند، مثلا اسنی ها که به سده های قبل از دوران مسیحیت باز می گردند، این نکته واضح می شود که کتاب زهر سیر و سلوکهای چند قرنی یهودی را منسجم کرد و تا حدی سامان بخشید. آنچه که نظر را جلب می کند شباهتهای شدید کتاب زهر و به طور کلی کابالا یعنی عرفان یهودیت که ریشه ی فرماسونری است با عرفان مسیحیت و با تصوف مسلمانان و با مکتب غیرتوحیدی هندوئیسم و ... می باشد که دانشمندان یهودی و مسیحی به آن معترفند ... سوال بسیار حیاتی این است که مبدا همه ی اینها به چه کسی و به کجا بر می گردد؟!

 

نویسندگان یهودی مقاله ی فوق الذکر در دایره المعارف یهود منشا برخی از فرق رمزآلود یهودی را در قرن 8 م و در ایران باستان گفته اند و متذکر شباهتهای این فرق یهودی و هندوئیسم شده اند. به نظر ایشان کتاب زهر مجموعه ای شامل نوشتارهای این گونه فرق یهودی است. البته این نویسندگان نحله های رمزآلود یهودی قبل از قرن هشتم م –که به نظر می رسد اخیرا نوشتارهایی هم از ایشان کشف شده است- و تاثیرپذیری از بابلیان و مصریان و ... را نادیده گرفته اند، که خود نیز سوال بر انگیز است ... هستند یهودیان و مسیحیانی که می خواهند کابالا و متعاقبا فراماسونری را خارج از درون یهودیت و مسیحیت و حتی از درون مسلمانان جلوه دهند تا به مقاصد خود دست یابند ...

 

این محققین  همچنین منشا تصوف در میان مسلمانان را در قرن 8 م یعنی قرن دوم هجری و از هندوئیسم و در ایران باستان حدس زده اند و متذکر شباهتهای تصوف و هندوئیسم شده اند. شایان تذکر است که ایران و عراق و شام (سوریه ...) و ... کنونی همه در این قرون جزئی از کل قلمروی اسلامی بودند.

 

پیشتر ما منشأ تصوف را ابوهاشم کوفی شامی با شباهتهایی از مسیحیت و در قرن دوم هجری گفته بودیم ... یعنی تصوف هم از هندوئیسم و هم از مسیحیت تحریف شده ... این چگونه است که همه ی اینها یک ریشه دارند در حالیکه از سرزمینها و زمانهای گوناگون هستند! ... استاد اینان همه باید شخصی باشد که عمری طولانی دارد و به بسیاری از زمانها و مکانها سیطره داشته است ... او که قسم خورد تا بر سر صراط مستقیم بنشیند ...

 

نکته ی حائز اهمیت و تامل برانگیز و تکان دهنده که نباید به سادگی از آن عبور کرد شباهتهای بی شمار و مشترکات پایه ای بین هندوئیسم و سحر و جادو و اساطیر بابلی و مصری و یونانی و ...ِ غیرتوحیدی و عرفان یهودی و عرفان مسیحی و تصوف و عرفان مسلمانان و ... است؛ حقیقتا چه کسی مسئول این همه شباهت در این نحله های رمزآلود است ...؟! مسئول اصلی او است که منشا این تعلیمات در مکان ها و زمان های گوناگون بوده است ... او که با تکبر و حسد قسم خورد تا بر سر صراط مستقیم بنشیند ... او که در برابر سنتهای الاهی سنتهای ضد الاهیِ شبه الاهی را بنیان گذاشت ... او که در برابر توحید الاهی شرکها و توحیدنماهای شرک آلود را بر پا داشته است ... او که در صدد است، چنانکه امیرالمونین علیه السلام فرمودند، تا هر چه بیشتر از بنی آدم را با خود به جهنم وارد کند ...

 

جوزف جیکبز Joseph Jacobs و آیزیک برویدی Isaac Broydé در مقاله ی Zohar در سایت دایرة المعارف یهود JewishEncyclopedia.com ذیل عنوان منشأ احتمالا در فارس است The Germ Probably in Persia نوشته اند: "تا آنجائیکه شناخته شده است مکتب ودانتای فلاسفه ی هندو فراتر از رُستگاه خود، در هیچ جا ستایندگانی بیشتر  از فارس Persia در قرن 8 م نیافتند. تحت تاثیر آن، محمدیان (مسلمانان) فارس فِرَق رمزآلود متعددی را ایجاد کردند، از آن جمله اند صوفیان  که برای مدت مدیدی بسیار متعدد بودند. این جنبش رمزآلود بر یهودیان فارس نیز اثر گذاشت و فرق متعددی در میان آنان پدید آمد، از جمله اند 'Isawites و Yudghanites و ... که تا آنجائیکه می توان از اطلاعات اندکی که از آنان در دسترس است فهمید، باورهای ایشان تقریبا همان باورهای هندوی ودانتایی بود. در نتیجه اینان از تناول گوشت اجتناب می ورزیدند، زندگی مرتاضانه و ریاضتکشانه ای می گذراندند، تفسیری به اصطلاح رمزآلود از تورات را بجای معنی تحت الفظی تورات باور داشتند، معتقد به تناسخ بودند و ... تمام این فرقه ها مکتوبات مقدس خود را داشتند که پنهان نگاه می داشتند؛این نوشتارها احتمالا هسته ی مرکزی زُهَر را که شرحی رمزآلود از تورات است، تشکیل دادند، چنانکه آپانیشادها شرحی رمزآلود بر وداها و دیگر متون برهمنی هستند. زُهَر در سیرش از فارس تا اسپانیا احتمالا ملحقات و اضافات بسیاری دریافت کرد ..."

 

تمام نحله های رمزآلود و عرفانی در، به گونه ای، باور وحدت و اتحاد با مصدر اول ... اتحاد با خدا ... وحدت وجود و موجود ... اشتراک دارند. نویسندگان بالا در مورد زهر چنین می گویند که تقدیس انسان یکی از دلایل جذابیت زُهَر بوده است؛ اینان می افزایند که این کتاب انسان را در مقام اتحاد با خدا قرار می دهد ...

 

"سنت عرفانی کابالای نظری، هسته ی مرکزی کتاب زُهَر ... به عنوان جایگزینی برای فلسفه ی منطقی یهود ... در تلاش برای رسیدن به وحدت عرفانی با خدا ..."

(Ginsburgh, Rabbi Yitzchak (2006). What You Need to Know about Kabbalah. Gal Einai.)

 

ادامه دارد ...

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسیحیت بیشتر بدانیم

یک شنبه، 10 آبان 1394
image
  مبشرین کلیسا دائما اسلام را متهم به قوانینی ضد زن میکنند .   و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .   این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است .   اما...
یک شنبه، 29 شهریور 1394
image
      خشونت یکی از نسبت های   باطلی ست که به طور مداوم مبشرین مسیحی و رسانه های غربی در باره اسلام به کار می برند . پاپ بندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود در آلمان اسلام را دین خشونت نامید . دانمارک با کشیدن...

نحوه جستجو در سایت

1- اینجا کلیک نمایید.

2- عبارت مورد نطر خود را وارد نمایید.

3- اگر بدنبال مقاله ی یا جمله ی مشخصی هستید در قسمت "تنظیمات کلید واژه"، "عبارت دقیق" را انتخاب نمایید.

4- در قسمت "صافی جستجو بوسیله"، فقط "صفحات" را تیک بزنید.

5- به روی دگمه "جستجو" کلیک نمایید.

سوالات متداول

معرفي محصولات

 

 

مجموعه جزوات بررسی های تحلیلی و منصفانه پیرامون مسیحیت تألیف استاد دکتر فریدونی و کتاب محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده انجیل از گروه پدر مهربان به چاپ رسیدند.

شماره تماس: 

از داخل ايران 09352404609

از خارج 9352404609-98

همچنین کتاب از فریب تا رهایی توسط مؤسسه آفاق به چاپ رسید.

تلفن تماس

22847035

22847786