نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

نگرشی بر اختلاط اندیشه های بشری با آموزه های پیامبران الهی7

  • ایجاد شده توسط maseeh در 07 دی 1396
  • دسته بندی ها:

همچنین جالب توجه است که در آنچه به عنوان کتاب مقدس در میان مسیحیان مشهور است از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده است که فرمود:

 

انجیل متی فصل 7 عبارات 22 و 23

Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?  7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.وقتی آن روز برسد بسیاری به من خواهند گفت: 'خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبوّت نكردیم؟ آیا با ذكر نام تو دیوها را بیرون نراندیم؟ و به نام تو معجزات بسیار نكردیم؟  آنگاه آشکارا به آنان خواهم گفت: 'من هرگز شما را نشناختم. از من دور شوید، ای بدكاران.'

 

در این عبارات دقت کنیم که آنان که حضرت عیسی علیه السلام در آخرت ظالم می خواندشان در دنیا به نظر خودشان کارهایی خارق العاده  مانند پیشگویی، جن گیری، شفای معجزه گونه و ... انجام می دادند لیکن عیسی مسیح کارهای آنان را الاهی نمی شناسد ... اینان در واقع از جنیان تبعیت می کردند  ...

در مکاتب به اصطلاح کارازماتیک بر پیروان القا می شود که مثلا توسط روح القدس در حال شفا گرفتن هستند؛ در بسیاری از موارد مشکلاتی که خود شیاطین ایجاد می کنند موقتاً اندکی برداشته می شود تا باور شفا القا شود؛ بطور کلی این در واقع سحر و جادوی شیاطین است که در نهایت پیروان غافلشان را به بدبختی ها و نابودیهای عمیقی فرو می برد ...

به این آیه قرآن کریم دقت کنیم:

و مردانى از انسان به مردانى از جنّ پناه مى‌برند و به بدبختی و سختی آنان می افزایند.( سوره جن(72)، آیه 6)

 

همچنین آیه ی 102 سوره ی بقره تصریح می کند که  سحر و جادو ابزار شیاطین است. روایات معصومین علیهم السلام در مورد این آیه تبیین می کنند که شیاطین با آموختن سحر و جادو به انسانها، در صدد زیان رساندن به انسانها هستند و انسانهایی که از سحر و جادو استفاده می کنند در صدد انحراف انسانها از دین خدا هستند. امام صادق علیه السلام می فرمایند انسانهای منحرفی که از سحر و جادو استفاده می کنند ادعا می کنند که کارهایی انجام می دهند که فقط از دست خدا بر می آید تا مردم را فریب داده و از راه خدا دور کنند. سپس حضرت می فرمایند که چنین انسانهایی دین و آخرت خود را به دنیا فروخته اند و در آخرت بهره ای نخواهند داشت و به بد چیزی خود را فروخته اند،  امام علیه السلام تصریح می فرمایند که اینان در حقیقت به خدا و پیامبران و معاد اعتقادی ندارند ... (از تفسیر نور الثقلین، ...)

 

یکی از تفکرهای کاریزماتیک رایج در امریکا به رهبری دیوید  رِگان David R. Reagan چنین می گویند که قبلها فکر می کردند که برکات روح القدس فقط به دست حواریون انتقال داده می شد و در نتیجه روح القدس به مرور به فراموشی سپرده شده بود ... ولی در قرن بیستم بارش روح القدس دوباره آشکار شد ... بارش با تشکیل کشور اسرائیل شدت یافت و متعاقبا حرکت کارازماتیک آغاز شد ... روح القدس یک شخص است ... بنا بر پولس روحالقدس حضور خارق العاده خدا در دنیای امروز است ... بنا بر کتاب مقدس روح القدس خدا است ... روح القدس یکی از سه شخصی است که خدا را تشکیل می دهند ... روح القدس و عیسی و خدا یکی هستند ...

 

اینان بر این عقیده اند که روح القدس به درون باورمندان این باور می رود و آنان را مقدس و عیسی گونه یعنی خدا گونه می کند و راه را نشانشان می دهد و به آنان قدرت و انرژی و ... می دهد ...

 

در برخی موارد، شیاطین به اینان شبه قدرتهای جادویی می دهند و از راه منحرفشان می کنند ...

 

غالباً در گذشته شیطان به "به اصطلاح" طالبان وصول به حق و حقیقت القا می نمود که می بایست ریاضتهای شدید و عجیب و غریب بکشند تا به حقیقت برسند و قدرت کسب کنند؛ نمونه ی چنین ریاضتهایی در بین راهبها و راهبه های مسیحی رایج بوده است ...  در واقع رهروان این مسلکها قدرتهایی نیز از شیاطین دریافت کرده اند که الاهی پنداشتندشان و به مفاهیمی هم رسیده اند که -چون به دلالت حجت معصوم خدا نبوده است بلکه به دلالت شیاطین بوده است- بواطیلی حق نما و مخلوط با حق بوده اند که هر چه بیشتر باعث گمراهی خودشان و پیروانشان گشته است؛ فراموش نکنیم که چنانچه امیرالمونین علیه السلام به کمیل فرمودند شیاطین می خواهند انسانها فردا با خودشان در عذاب دردناك آتش باشند ...

 

اما در شکلهای جدیدتر و به اصطلاح کارازماتیک حتی دیگر خبری از ریاضت هم نیست ... شیطان با عشق ... با یک ارتباط و اتصال قدرت و آگاهی می دهد ...

 

وجه مشترک غالب  چنین گروههایی چه از انواع قدیمی و چه از انواع به اصطلاح جدید و کارازماتیک- در نهایت گونه ای از بدعت سنخیت خالق و مخلوق، نوعی از وحدت هستی است که با ترفندها و رنگها و طرق و عبارات گوناگون عرضه شده اند  ...

 

دکترین تثلیث می تواند در این خلاصه شود که خدای یکتا در سه شخص با یک ماده به عنوان خدای

پدر، خدای پسر و خدای روح القدس وجود دارد.

 

(The Nicene Faith: Formation Of Christian Theology by John Behr (Jun 30, 2004), pages 3-4;Life in the Trinity: An Introduction to Theology with the Help of the Church Fathers by Donald Fairbairn (Sep 28,2009), pages 48-50)

 

روح القدس [که به نظر مسیحیان خود خدا است و هم جنس خدای پدر و خدای پسر و از یک ماده ی واحد با خدای پدر و خدای پسر] حیات مسیحی را از طریق زندگی کردن درون باورمندان مسیحی ممکن می سازد ...

 

(Millard J. Erickson (1992). Introducing Christian Doctrine. BakerBook House. pp. 265–270)

 

یعنی خدا درون انسانها زندگی می کند ... آیا این به این معنی نیست که همه خدا می شوند؟!

 

چند عبارت از پولس را با هم بخوانیم:

 

امّا هرکه به خداوند بپیوندد روحاً با او یكی است. (قرنطیان اول، باب 6 عبارت 17)

 

1 Corinthians 6:17

But whoever is united with the Lord is one with him ...

 

 

آیا نمی‌دانید كه وقتی ما در اتّحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم، در اتّحاد با مرگ او تعمید یافتیم؟  پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان طوری که مسیح به وسیله قدرت پر شكوه پدر، پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر بریم.  زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یكی شدیم، به همان ‌طریق در رستاخیزی مانند رستاخیز او نیز با او یكی خواهیم بود. (رومیان، باب 6، عبارات 3 الی 5)

 

Romans 6:3-5

 

Or do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus have been baptized into His death? Therefore we have been buried with Him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. For if we have become united with Him in the likeness of His death, certainly we shall also be in the likeness of His resurrection.

 

 

مسیحیت با پذیرش آراء فلوطین قائل به وحدت وجود خالق و عیسی مسیح و روح القدس شد و به تدریج در شکلهای عرفانی تر با به اصطلاح تولد دوباره در مسیح و یکی شدن با عیسی مسیح و پُر شدن از روح القدس قائل به گونه ای از وحدت و اشتراک در وجود همه ی باورمندان به الوهیت عیسی مسیح و روح القدس شد و نهایتا در انواع universalism و charismatic قائل به نوعی از وحدت همگان شد

 

ویل دورانت در تاریخ تمدن درباره فیلسوف pagan کافر مشهور، فلوطینیPlotinus )پلوتینیوس)، اینگونه می نویسد:"مسیحیت تقریبا همه خطوط او را پذیرفت ..."(سزار و مسیح 611)

 

(Will and Ariel Durant, The Story of Civilization, Vol. 3, Caesar and Christ. New York: Simon.1935-75)

 

فلوطین موسس مکتب نو افلاطونی (متولد 204 مسیحی) حقیقت را واحد می داند و احدیت را اصل و منشأ کل وجود می شمارد و موجودات را جمیعاً تراوش و فیوضاتی از مبدأ نخستین و مصدر کل می انگارد. (از: سیر حکمت در اروپا محمد فروغی ج۱ ص۸۶)

 

فلوطین می گوید هستی یک حقیقت فراگستر واحد است ... هستی وحدت بنیادین سه عنصر احدیت، هوشمندی و نفس است ... (Internet Encyclopedia of Philosophy)

 

مسیحیت همانند یهودیت که از تعالیم حضرت موسی و جانشینان برگزیده ی وی علیهم السلام فاصله گرفت، در نتیجه ی تعالیم قیر الاهی، قائل به جبر هم شد؛ کلیسای کاتولیک و حتی کلوین از رهبران جنبش به اصطلاح اصلاحی پروتستان در از سر راه برداشتن مخالفان هیچ واهمه ای نداشتند:

 

"... آن‏چه سروِتوس درك نكرده بود اين بود كه عقايد كَلوين شامل

اصل اعتقادى "از پيش مقدّر شدن" بود؛ بدين‏سان كه برخى را از

پيش انتخاب‏شده براى رستگارى و نجات ابدى وگروهى را از پيش

انتخاب‏شده براى جهنّم و هلاكت ابدى مى‏ديد. كَلوين خود را يكى از

انتخاب‏شدگان براى نجات مى‏دانست و هيچ عذاب وجدانى از

داورى درباره‏ى سِروتوس نداشت و وجود او را يك‏تهديد مى‏ديد.

پس او دورانداختنى بود ..."

 

"... در دادگاهى كه فورا تشكيل گرديد، او به جرم "كفر"، گناه‏كار

شناخته شد و به سوخته ‏شدن بر چوبه‏ى دار محكوم گرديد ..."

 

(از کتاب فریب تا رهایی نوشته ی مستبصر استرالیایی شیفا مصطفی)

 

در واقع تاریخ پس از هر پیامبر الاهی تکرار شد و اینگونه انحرافات- که همگی به دلیل پشت کردن به تعالیم الاهی اوصیای برگزیده ی انبیا علیهم السلام بوده است- رخ داده اند؛ لیکن نکته ی قابل توجه و بسیار مهم این است که این تکرار تاریخ تصادفی نبوده است ... او قسم خورده تا بر سر صراط مستقیم بنشیند (قرآن کریم سوره ی اعراف آیه ی 16).

 

رجوع شود به کتاب الکترونیک محمّد و آل محمّد (ص) وعده کتاب مقدسو کتاب الکترونیک منشور حقیقت، از خلقت تا ابدیتو به سایت رجیم به آدرس Rajeem.ir

نمونه ای از اینگونه انحرافات در تاریخ مسیحیت شخصی بود به نام Johann Georg Faust. در مورد زندگی این شخص در طول تاریخ آثار ادبی مختلفی منتشر شده است و برخی وجود او را زیر سوال برده اند لیکن این فرضیه به شدت قوت دارد که این آثار ادبی بر اساس شخصیت دکتر یوهان گئورگ فاوست، تردست و کیمیاگر و منجم و طالع بین شهر کنیتلینگن واقع در وورتمبرگ، که احتمالا در ۱۵۰۹ از دانشگاه هایدلبرگ در زمینه الهیات مدرک گرفته بود، ساخته شده اند. در شهر کنیتلینگن موزه ای در مورد فاوست وجود دارد. بنا بر تحقیقات Frank Baron فرانک برن و Dr. Leo Ruickbie دکتر لیو روکبی در آرشیوهای شهر کنیتلینگن و دانشگاه هایدلبرگ اسناد معتبری دال بر وجود شخص فاوست موجود هستند. همچنین در مناطق جنوبی آلمان اسنادی در مورد این شخص در دهه های نخستین قرن شانزدهم مسیحی موجود است که نشان می دهد وی با عناوینی چون پزشک، دکتر فلسفه، تردست، طالع بین، منجم و ... خود را معرفی می کرد و غالبا متهم به شیادی بود. اسناد نشان می دهند که کلیسا وی را تکفیر کرده بود و او را متهم به پیمان بستن با شیطان نموده بود. در مستندات تاریخی و مذهبی  مندرج است که او شیادی  بود که کفرآمیزانه به قدرت خود -که مدعی بود که می توانست تمام معجزه های عیسی مسیح را انجام دهد- مباهات می کرد. وی متهم به لوا ط با شاگردان مذکر خود بود. .. ... مرگ وی حدود سال 1540 ثبت شده است که در حال یک آزمایش کیمیاگری در یک هتل که منجر به انفجاری شد کشته شد، جسد تکه تکه شده ی وی متعاقبا پیدا شد ...(Baron, Frank (1978), Doctor Faustus: From History to Legend, Wilhelm Fink Verlag; Ruickbie, Leo (2009), Faustus: The Life and Times of a Renaissance Magician, The History Press, pp. 26–7; "Staufen" Retrieved 23 September 2014 …)

 

پیروان شیطان علاوه بر مسیر خشن جنگها و خونریزیها مسیر به اصطلاح نرمی هم اتخاذ کرده اند ... ابتدا با غصب منصب وصایت انبیا علیهم السلام تعالیم انبیا را تحریف کردند ... به مرور مذاهب مختلف خلق کردند ... شریعت را تضعیف و تحریف و حتی حذف کردند ... همه را حق اعلان کردند ... عشق و عیاشی را باب کردند ... مکاتب کارازماتیک را ایجاد کردند ... تا انسانهای بیشتر و بیشتری را هلاک کنند ... و تا بالاخره بتوانند دجال را جا بیاندازند ...

 

شیطان پایه های اینگونه باورها را در تمام فرهنگها مناسب با اعتقادات و علاقه مندی های ایشان گذاشته است و در حال پرورش و توسعه ی هر چه بیشتر آن است تا به هدفش که گمراهی انسانها و دور کردن آنها از "نجات" است برسد ... یکی از ترفندهای نهایی او دجال خواهد بود که بر مبنای همین انحرافات، مورد قبول منحرفان قرار خواهد گرفت، که در نوشتار دیگری به آن پدیده خواهیم پرداخت ...

ادامه دارد... 

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسیحیت بیشتر بدانیم

یک شنبه، 10 آبان 1394
image
  مبشرین کلیسا دائما اسلام را متهم به قوانینی ضد زن میکنند .   و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .   این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است .   اما...
یک شنبه، 29 شهریور 1394
image
      خشونت یکی از نسبت های   باطلی ست که به طور مداوم مبشرین مسیحی و رسانه های غربی در باره اسلام به کار می برند . پاپ بندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود در آلمان اسلام را دین خشونت نامید . دانمارک با کشیدن...

نحوه جستجو در سایت

1- اینجا کلیک نمایید.

2- عبارت مورد نطر خود را وارد نمایید.

3- اگر بدنبال مقاله ی یا جمله ی مشخصی هستید در قسمت "تنظیمات کلید واژه"، "عبارت دقیق" را انتخاب نمایید.

4- در قسمت "صافی جستجو بوسیله"، فقط "صفحات" را تیک بزنید.

5- به روی دگمه "جستجو" کلیک نمایید.

سوالات متداول

معرفي محصولات

 

 

مجموعه جزوات بررسی های تحلیلی و منصفانه پیرامون مسیحیت تألیف استاد دکتر فریدونی و کتاب محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده انجیل از گروه پدر مهربان به چاپ رسیدند.

شماره تماس: 

از داخل ايران 09352404609

از خارج 9352404609-98

همچنین کتاب از فریب تا رهایی توسط مؤسسه آفاق به چاپ رسید.

تلفن تماس

22847035

22847786