نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

تأملی در مقام زن بر مبنای کتاب مقدس

image

 مبشرین کلیسا دائما اسلام را متهم به قوانینی ضد زن میکنند. و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند . این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است. اما آیا در کتاب مقدس حقوق زن پاس داشته شده است ؟  منابع مسیحی چه نگرشی در باره زن را به ما ارایه میکنند ؟ منتقدین مسیحی که همواره نسبت به حقوق زن در اسلام اعتراض میکنند آیا به متون خود آشنایی دارند؟ ما در حقوق زن  سه بخش عهد عتیق و عهد جدید و متون الهیاتی مسیحی جستجو میکنیم.

 

زن در عهد عتیق

کتاب مقدس مسیحیان از دو بخش عهد عتیق و عهد جدید تشکیل شده است و مسیحیان تمام آن را وحی میدانند. گر چه امروزه شریعت عهد عتیق را عمل لازم نمیدانند ولی آن را کلام خدا میشمرند و هر کسی معتقد باشد آیات شریعت کلام خدا نیست از منظر کلیسا کافر به حساب می اید

·         فروختن دختر

در عهد عتیق خداوند  اجازه میدهد پدر دخترش را به مرد دیگری بفروشد 

« اگر شخصی دختر خود را به کنیزی بفروشد مثل غلامان بیرون نرود »

سفر خروج ۲۱ : ۷

 

·         دریغ از یک زن خوب

از قول سلیمان نبی در کتاب جامعه آمده است :

      درمیان هزار مرد می توان یک مرد خوب می توان یافت اما در میان همه زنان یک زن خوب هم یافت نمی شود.    جامعه 7 : 28

 

·         ازدواج اجباری

     اگر مردی به دختری که نامزد نشده تجاوز کند و در حین عمل غافلگیر شود باید به پدر دختر 50 مثقال طلا بپردازد و با آن دختر ازدواج کند و هرگز نمی تواند او را طلاق دهد.    تثنیه 22 : 28 – 29

 

·         زنان ناپاک

     « و اگر زنی جریان دارد! ... هر که او را لمس کند تا شب نجس باشد ! و بر هر چیزی که در حیض خود بخوابد نجس باشد و بر هر چیزی بر آن بنشیند نجس باشد و هر که بستر او را لمس کند رخت خود را بشوید و با آب غسل  کند و تا شب نجس باشد. و هر که چیزی را که او بر آن نشسته بود لمس کند رخت خود را بشوید و با آب غسل کند و تا شب نجس باشد. و اگر آن بر بستر باشد یا بر هر چیزی که او بر آن نشسته بود چون آن چیز را لمس کند  تا شب نجس باشد .(لاویان 15:19 تا آخر)

 

زن  در عهد جدید

 

·         نظام طبقاتی زن و مرد

 

امّا می‌خواهم آگاه باشید که سر هر مرد، مسیح است، سر زن، مرد است، و سر مسیح ...مرد نباید سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جلال خداست؛ امّا زن، جلالِ مرد است.۸زیرا مرد از زن پدید نیامده، بلکه زن از مرد پدید آمده است؛۹و مرد برای زن آفریده نشده، بلکه زن برای مرد آفریده شده است.۱۰از همین‌رو، و به‌خاطر فرشتگان، زن باید نشانی از اقتدار بر سر داشته باشد. اول قرنتیان 11: 3-10

 

·         اطاعت زن

زن باید مطیع مرد باشد همانگونه که ما مطیع خدا هستیم !

     «ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند راهمچنانکه کلیسا مطیع مسیح است همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند» (افسسیان 5 :24-22)

 

·         حکومت مرد بر زن ، مجازاتی خدایی برای زن

 

وقتی در ابتدای پیدایش انسان آدم و حوا گناه كردند خداوند برای هر یك جریمه ای مقرر كرد

    «و به زن گفت: درد و حمل تو را بسیار افزون گردانم با درد، فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی  خواهد کرد» (پیدایش باب 3)

تعلیم و رستگاری زن

 

•          زن یکبار فریب خوردپس دیگر ساکت باشد و تعلیم ندهد :

زن با سكوت به كمال اطاعت تعلیم گیرد. و زن را اجازت نمیدهم كه تعلیم دهد بلكه در سكوت بماند. زیرا كه آدم اول ساخته شد و بعد حوّا و آدم فریب نخورد بلكه زن فریب خورده در تقصیر گرفتار شد. اما به زاییدن رستگار خواهد شد. (اوّل تیموتاؤس فصل 2: 11-15)

زنان باید در کلیسا خاموش بمانند. آنان مجاز به سخن گفتن نیستند، بلکه باید چنانکه شریعت می‌گوید، مطیع باشند. اگر دربارۀ مطلبی سؤالی دارند، از شوهر خود در خانه بپرسند؛ زیرا زنان را حرف زدن در کلیسا قبیح است .اول قرنتیان 14: 34- 35

 

•          حجاب زن

و هر زنی که سرنپوشیده دعا یا نبوّت کند، سر خود را بی‌حرمت کرده است؛ این کار او درست مانند این است که سر خود را تراشیده باشد اگر زنی سر خود را نمی‌پوشاند، پس اصلاً موهای خود را بچیند؛ و اگر برای زن شرم‌آور است که موهایش را بچیند یا بتراشد، پس باید سر خود را بپوشاند. مرد نباید سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جلال خداست؛ امّا زن، جلالِ مرد است. زیرا مرد از زن پدید نیامده، بلکه زن از مرد پدید آمده است؛و مرد برای زن آفریده نشده، بلکه زن برای مرد آفریده شده است. از همین‌رو، و به‌خاطر فرشتگان، زن باید نشانی از اقتدار بر سر داشته باشد. اول قرنتیان 11: 5-10

 

زن در کلام رهبران مسیحی

 

زن در نگاه آباء کلیسا

 

•          ترتولیانس یکی از آباء مهم و با نفوذ کلیسا است در باره زن چنین میگوید :

 ترتولیانوس «زن  دری است  كه دیو از آن به درون می‌آید » (تاریخ تمدن ، ج 3 ، ص 717)

ترتولیانوس تو دروازه ی شیطانی ، تو آنکس را که  شیطان جرأت نداشت از رو به رو مورد حمله قرار دهد مجاب کردی  به سبب تو بوده که پسر خدا ناگریز به مردن شده !! تو باید پیوسته  جامه ی سوگ و ژنده به تن داشته باشی

( جنس دوم ، ج 1 ، ص 159 )

 

•          آگوستین قدیس که شاید بتوان وی را برجسته ترین عالم  مسیحی در تمام اعصار نامید معتقد بود در باره زن می گوید:

      زن حیوانی است که  نه استحکام دارد و نه استواری ، زن از بدی تغذیه می کند و سر  آغاز همه ی دعاوی و مخالفتها است و راه و طریق هر گونه فساد اخلاق است. (جنس دوم، ج 1،ص28 و ص168)

•          ویل دورانت می نویسد : در نظر كشیشان و عالمان الاهی این قرون هنوز زن همان مقامی را داشت كه در نظر یوحنای زرین دهان و پاتریارك قسطنطینه یعنی : شری ضروری ، وسوسهای طبیعی ، مصیبتی مطلوب ، خطری خانگی ،جذبهای مهلك و آسیبی رنگارنگ (تاریخ تمدن، ج 4 ص 1111)

 

•          توماس آکویناس پر آوازه ترین دانشمند مسیحی در قرون وسطی می گفت :

      جنس مونث در واقع مذكری است كه منحرف شده است؛ زن محتملا نتیجه نقصی است در قوه تولیدی مرد. ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1311)

       زن فقط موجودی تصادفی و ناقص و نوعی مرد نقص دار است. (جنس دوم/سیمون دوبووار/ج 1،ص 159)

       زنان در عقل و اراده ضعیف ترند، در همه چیز محتاج مرد هستند مردان فقط برای تولید نیاز به زن دارند ! ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1311 )

      مرد آغاز زن و انجام وی است همان طور كه خداوند بدایت و نهایت تمام موجودات است .... زن طبق قانون طبیعت باید مطیع و منقاد باشد، و حال آنكه یك نفر برده چنین نیست.... ( تاریخ تمدن ، ج 4 ، ص 1111 )

•          مارتین لوتر به عنوان سرآمد اصلاح طلبان کلیسای مسیحی بر  این اعتقاد بود:

      زنان باید در خانه بمانند ، آفرینش زنان بر این دلالت دارد ، آنها لگنهای پهن دارند تا بر روی آن بنشینند و خانه داری کنند بچه به دنیا بیاورند و بزرگ کنند. (اصلاحات/سارا فلاورز/ص 91)

•          ژان ژاک روسو  متفکر نامدار سوئیسی : زنان فاقد ویژگیهای  شهروندی اند یعنی خصوصیاتی مانند عقل ، نیرو و خود مختاری طبیعتا مردانه اند . (مقدمه ای بر ایدئولوژیهای سیاسی / یان مکنزی  و دیگران / ص 358)

 

زن در نگاه اندیشمندان مسیحی معاصر

•          اگر چه کلیسا به خاطر فشارهای جوامع ، مجبور به عقب نشینی از مواضع خویش گردید اما با این حال هنوز هم می توان در کلمات  جناب پاپ و سایر شخصیتهای برجسته و صاحب نظران کلیسا همان دیدگاه ها را یافت !

•          به عنوان مثال درهمین قرن بیستم شخص پاپ اعلام داشت :بین زندگی مادر و حیات فرزند باید نخستین را فدا کرد ، در واقع مادر که غسل تعمید یافته می تواند به بهشت برود در حالی که جنین برای همیشه به برزخ اختصاص یافته است. ( جنس دوم ،  ج 1 ، ص 206 )

 

زن در اسلام

در پایان بحث به نگاه ارزشی اسلام به زن میپردازیم :

•          پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند :

               بهترین شما کسانی هستند که برای زنان خود بهتر باشند . ( بحار الانوار ج 100 ص 226 )

•          پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند:

              جبرئيل آن قدر در خصوص زن سفارش کرد، تا بدان جا که فکر کردم طلاق زن بدون ارتکاب عمل زشت ( زنا ) روا نيست .( مکارم الاخلاق ص 126 )

 

•          پیامبر اکرم  صلی الله علیه و آله فرمودند:

              نشستن مرد پيش عيالش بهتر است نزد خدا از اعتکاف در اين مسجد من . ( تنبيه الخواطر 2 / 122 )

•          امام کاظم علیه السلام فرمودند:

            غضب خداوند براي هيچ گناهي مانند غضبي که در رابطه با رعايت نکردن حق زنان و کودکان مي کند نيست. ( وسائل الشيعه ج 15 ص 202 )

•          پیامبر اکرم  صلی الله علیه و آله فرمودند:

بهترين فرزندان شما دختران هستند.[مستدرك­الوسائل، ج15، ص116، ح17708]

 

•          پیامبر اکرم  صلی الله علیه و آله فرمودند:
هركه را دختري است، خداوند ياري دهنده او، بركت بخش به او و آمرزنده او خواهد بود.[ مستدرك­الوسائل، ج15، ص116، ح17708]

 

•          پیامبر اکرم  صلی الله علیه و آله فرمودند:


مهر ويژه خداوند بر پدر دختران باد. دختران مبارك و دوست داشتني‌اند و پسران بشارت دهندگانند و دختران باقيات صالحاتند.[ مستدرك­الوسائل، ج15، ص116، ح17708]

   

•          پیامبر اکرم  صلی الله علیه و آله فرمودند:

هر خانه‌اي كه در آن دختر باشد، هر روز دوازده بركت و رحمت از آسمان ارزاني‌اش مي­شود و زيارت فرشتگان از آن خانه قطع نمي‌گردد، در حالي كه در هر شبانه روز براي پدر آن دختران عبادت يكسال نوشته مي­شود.[ مستدرك­الوسائل، ج15، ص116، ح17708]


         امام صادق علیه السّلام فرمودند:
پسران نعمتند و دختران حسنه و نيكي، و خداوند از نعمت­ها مي­پرسد، ولي بر نيكي­ها پاداش مي­دهد.[الكافي، ج6، ص5، ح12]

 

•          امام رضا علیه السّلام فرمودند:

خداوند بر دختران مهربان­تر از پسران است و هر كسي بانويي از محارم خود را شاد كند، روز قيامت از سوي خداوند شاد مي­‌گردد.[الكافي، ج6، ص5، ح7]

 

منبع:

سلسله دروس دانشکده اديان ؛ زن در متون مقدس مسيحي

حجت الاسلام و المسلمين کاشاني

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسیحیت بیشتر بدانیم

یک شنبه، 10 آبان 1394
image
  مبشرین کلیسا دائما اسلام را متهم به قوانینی ضد زن میکنند .   و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .   این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است .   اما...
یک شنبه، 29 شهریور 1394
image
      خشونت یکی از نسبت های   باطلی ست که به طور مداوم مبشرین مسیحی و رسانه های غربی در باره اسلام به کار می برند . پاپ بندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود در آلمان اسلام را دین خشونت نامید . دانمارک با کشیدن...

نحوه جستجو در سایت

1- اینجا کلیک نمایید.

2- عبارت مورد نطر خود را وارد نمایید.

3- اگر بدنبال مقاله ی یا جمله ی مشخصی هستید در قسمت "تنظیمات کلید واژه"، "عبارت دقیق" را انتخاب نمایید.

4- در قسمت "صافی جستجو بوسیله"، فقط "صفحات" را تیک بزنید.

5- به روی دگمه "جستجو" کلیک نمایید.

سوالات متداول

معرفي محصولات

 

 

مجموعه جزوات بررسی های تحلیلی و منصفانه پیرامون مسیحیت تألیف استاد دکتر فریدونی و کتاب محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده انجیل از گروه پدر مهربان به چاپ رسیدند.

شماره تماس: 

از داخل ايران 09352404609

از خارج 9352404609-98

همچنین کتاب از فریب تا رهایی توسط مؤسسه آفاق به چاپ رسید.

تلفن تماس

22847035

22847786