نام کاربری:   کلمه عبور:        کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  ثبت نام

شماره بيست و يك: انجیل برنابا(ب)

تاریخچه انجیل برنابا

«نخستین کسی که از وجود نسخه ایتالیایی انجیل برنابا آگاه شد یکی از مستشاران پادشاه پروس بود به نام کریمر که مقیم آمستردام بود. وی در سال 1709 میلادی این نسخه را از کتابخانه ی یکی از صاحب منصبان شهر آمستردام به امانت می گیرد. مدتی بعد کریمر این نسخه را به شخصی به نام «تولند» به امانت می دهد. پس از گذشت چهار سال آن را به یک ژنرال جنگجو به نام «پولس اوژن ساووی» اهدا می کند؛ که ژنرال مذکور با وجود لشکرکشی های فراوان به علوم و آثار تاریخی علاقه ای فراوان داشته است. این نسخه بعدها در سال 1738 همراه با دیگر کتاب های شخصی ژنرال به کتابخانه ی سلطنتی وین انتقال می یابد، که تا سال 1908 در آن کتابخانه نگهداری می شده است. علاوه بر نسخه ایتالیایی انجیل برنابا، نسخه دیگر که از آن نام برده شده نسخه اسپانیایی این انجیل است؛ که توسط شخصی از اهالی «هدلی» از شهرهای ایالت همپشایر انگلستان ، به عنوان امانت در اختیار خاورشناس معروف انگلیسی دکتر جرج سایل قرار می گیرد. سپس از طریق او به دست دکتر منکهوس که یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده ی سلطنتی آکسفورد بوده می رسد، و دکتر منکهوس پس از مدتی آن را از اسپانیولی به انگلیسی ترجمه می کند.

دکتر سایل یادداشتی در آغاز نسخه ی اسپانیولی نگاشته که در آن آمده: این نسخه در اصل توسط مسلمانی به نام «مصطفی عرندی» از روی نسخه ی ایتالیایی به زبان اسپانیولی برگردانده شده است. این نسخه با مقدمه ای آغاز می شود که در آن فرامرینو (فرامارینو) که کاشف نسخه ی ایتالیایی و راهبی لاتینی است چگونگی کشف و دست یافتنش بر نسخه ی ایتالیایی را شرح می دهد. از جمله می گوید: که زمانی وی بر مجموعه ای از نامه ها و یادداشت های «ایرنایوس»- قدّیسی که حدود 125 تا 202 میلادی زندگی می کرده و اسقف لیون و مؤلف رساله ای بر ضد بدعت است- دست یافته و در میان آن یادداشت ها نامه ای را می یابد که ایرنایوس در آن نامه به نقد و تقبیح اعمال و تعالیم پولس پرداخته بود.

ایرنایوس آنچه را که در این نامه ، در سرزنش پولس نگاشته بود همه را به انجیلی به نام برنابا نسبت می دهد. وی نوشته است: « از آن زمان به بعد بود که من شدیداً مشتاق شدم این انجیل را بیابم. تا این که بعدها یکی از نزدیکان پاپ اسکوتسِ پنجم شدم (پاپ سال های 1585 تا 1590) روزی از روزها همراه پاپ به کتابخانه ی مخصوص او وارد شدم. ناگهان خواب چشمان پاپ را درگرفت، در این زمان من –فرامرینو- بر آن شدم که تا بیدار شدن پاپ مشغول مطالعه ی کتاب و تماشای کتاب های نفیس کتابخانه باشم. شگفت این که نخستین کتابی که به سوی آن دست دراز کردم همین انجیل یعنی نسخه ی ایتالیایی انجیل برنابا بود! حالی به من دست داد که از شدت شادی و شعفِ این کشف بزرگ در پوست خود نمی گنجیدم. به ناچار این گنجینه ی ارزشمند را در یکی از آستین هایم پنهان کردم و تا بیدار شدن پاپ همچنان در کتابخانه منتظر ماندم و پس از برخاستن وی ، از او اجازه خروج خواستم و در حالی که انجیل برنابا را در آستینِ خویش پنهان کرده بودم از حضور جناب پاپ مرخص شدم. بعداً در تنهایی و با اشتیاق به مطالعه ی این کتاب پرداختم و به سبب اطلاع از مضامین انجیل برنابا به آئین اسلام گرویدم.»/ از مقدمه ی دکتر خلیل سعادت مسیحی مصری بر انجیل برنابا ، به نقل از مقدمه ی انجیل برنابا ترجمه ی سردار کابلی و ویرایش آقای غلامی نهاد ، صفحه های 252 تا 256

انجیل برنابا چه ویژگی هایی دارد؟

اهمّ ویژگی های انجیل برنابا عبارت است از:

1)از تمامی انجیل ها قطورتر و پر مطلب تر است، یعنی دارای 222 فصل و هر فصل نیز حداقل دارای 22 جمله است؛ بدین ترتیب ، آن انجیل به تنهایی از مجموعه ی چهار انجیل ، مفصل تر می باشد.

2)در این انجیل تصریح شده که حضرت عیسی فرزند خدا یا خود خدا نیست؛ بلکه بنده ی خداست و فرستاده ی او.

3)پروردگار متعال، خالق یکتا و بی همتا ، همان هستی آفرین یگانه و آفریدگار عیسی مسیح می باشد.

4)داستان محاکمه ی بعد از مرگ و دادرسی قیامت در انجیل برنابا بسیار مفصل آمده است.

5)بشارت بر آمدن پیامبر اکرم صریح بوده و کمالات آن بزرگوار بی نظیر است.

6) حاملگی حضرت مریم علیها سلام شبیه به بیان قرآن کریم ذکر گردیده است.

7)خوارق عادات حضرت روح الله دالّ بر پیامبری او ، منطبق با قرآن کریم است.

8) آن کسی که به دار رفت ، حضرت عیسی مسیح نبوده بلکه یهودای اَسخَریوطی بوده است.

اکنون به عنوان نمونه بخش هایی از تیترهای فوق را به نظر خوانندگان گرامی می رسانیم.

عیسی مسیح فرزند خدا و خود خدا نیست؛ بلکه بنده ی خدا و فرستاده ی اوست.

وجود او یعنی خدای یکتا نه آغاز دارد و نه انجام لیکن او برای هر چیزی آغازی قرار داده و زود است که قرار دهد از برای هر چیزی پایان. نه پدر دارد نه مادر نه پسران دارد  نه برادران و نه معاشران./ انجیل برنابا ، فصل هفدهم ، شماره های 10 تا 12

مگر نمی بینید که من انسانی هستم مانند شما- بخوانید خداوند ما را که آفریده است شما را و او توانا و مهربان است و شفا می دهد شما را. / انجیل برنابا ، فصل نوزدهم ، شماره های 17 و 18

پس يسوع بسیار ترسید- آنگاه با روان خود روی به خدا نمود و گفت: « بگیر مرا از جهان ای پروردگار- زیرا جهانیان دیوانه اند و نزدیک است مرا خدای بخوانند» چون این بگفت بگریست./انجیل برنابا ، فصل چهل و هفتم ، شماره های 9 تا 12

آنگاه سر خود را بر زمین نهاد و چون سر خویش را برداشت فرمود: « ملعون باد هر کسی که درج کند در گفته های من این را که من پسر خدایم»./انجیل برنابا ، فصل پنجاه و سوم ، شماره ی36

 پروردگار متعال، خالق یکتا و بی همتاست ، همان هستی آفرین یگانه و خالق عیسی مسیح

مبارک است نام خدای پاک که از بخشایش و مهربانی خویش اراده نمود و آفرید آفریدگانِ خود را تا تمجید نمایند او را – مبارک است نام خدای پاک که خلق فرمود نور جمیع پاکان و پیغمبران خود را قبل از همه ی چیزها ، بفرستد آنها را برای خلاصی عالم./ انجیل برنابا ، فصل دوازدهم ، شماره های 7 و 8

 محاکمه و دادرسی قیامت

 این مطلب که در اناجیل چهارگانه موجود، بسیار به سادگی و اختصار برگزار شده ، در انجیل برنابا به حق ، مفصل و مبسوط ذکر گردیده است؛ که چون بنای ما بر بیان اجمالی است به برخی از آنها توجه می کنیم:

یسوع فرمود: «حق می گویم به شما بدرستی که افتادگان تفضیل می دهند ده دوزخ را بر این که بشنوند کلام خدای را که سخن می کند با ایشان با غضب شدید- آنان که زود است شهادت دهد بر ایشان همه ی مخلوقات- حق می گویم به شما نیستند افتادگان تنها کسانی که ایشان می ترسند بلکه قدسیان و اصفیاي خدای نیز چنین هستند»./انجیل برنابا ، فصل پنجاه و دوم ، شماره های 1 تا 4

معاد جسمانی

 نه تنها بحث معاد در انجیل برنابا مفصل و فراوان مطرح گردیده بلکه حتی معاد جسمانی  نیز از زبان حضرت عیسی مسیح به نقل برنابا به صراحت بیان گردیده است:

همانطور که کوهی از زر و مرواریدها گران بهاتر است از سایه ی مورچه ای ، همچنین خوشی های بهشت فزون ترند از حیث قیمت از خوشی های بزرگان و پادشاهان که برای ایشان بود و خواهد بود تا جزای خدای وقتی که جهان به پایان می رسد- پطرس پرسید آیا همین جسد ما که اکنون آن را داریم به بهشت می رود؟ یسوع در جواب فرمود: « ای پطرس حذر کن از این که صدوقی شوی چه صدوقیان می گویند که جسد دوباره برنمی خیزد... مگر ایوب ، پیغمبر و دوست خدای را فراموش نمودید که چگونه می گوید: می دانم که خدای من زنده است و همانا من در روز پسین به جسد خودم برخواهم خاست». / انجیل برنابا ، فصل صد و هفتاد و سوم ، شماره های 7 تا 11

 برنابا و بشارات صریح به پیامبر بزرگوار اسلام و کمالات بی نظیر حضرتش

 در این زمینه بشارات نقل شده به راستی بسیار زیاد است که مطمئناً حتی شمارش آنها نیز امری دشوار خواهد بود. ولی به عنوان نمونه مواردی انتخاب و به نظر خواننده ی ارجمند می رسد:

او کسی است که به قوّت از جنوب خواهد آمد و بتان و بت پرستان را هلاک خواهد نمود- او تسلط شیطان را بر بشر زایل خواهد نمود. / انجیل برنابا ، فصل نود و ششم ، شماره های 13 و 14

آنگاه فرمود: با این که من لایق نیستم که بندِکفش او را باز کنم نعمت و رحمت خدای مرا در برگرفته تا او را ببینم. / انجیل برنابا ، فصل نود و هفتم ، شماره های 1 و 2

لیکن تسلی من در آمدن پیغمبری است که هر اعتقاد دروغی را درباره ی من از میان خواهد برد و آئین او امتداد خواهد یافت و همه ی جهان را فراخواهد گرفت زیرا خدای به پدر ما ابراهیم چنین وعده فرموده است. / انجیل برنابا ، فصل نود و هفتم ، شماره ی 6

یسوع با شاگردان خود به سوی صحرای پشتِ نهر اردن روانه شد- پس چون نماز ظهر تمام شد به پهلوی درخت خرمائی نشست و شاگردانش زیر سایه ی آن نخل نشستند- آن وقت یسوع فرمود: « ای برادران! همانا قضا و قدر رازی است بزرگ بحدی که آن را به راستی نمی داند هیچکس آشکارا جز یک نفر و بس – و او آن کسی است که امتها منتظر او می باشند- آن کسی که اسرار خدای بر او آشکار می شود آشکار شدنی- پس خوشا به حال کسانی که گوش به سخن او می دهند وقتی که به جهان بیاید همچنین رحمت خدای نگاه میدارد ایمان آوردندگان به آن اسم را از شر شیطان» - شاگردان پرسیدند ای معلم کدام کس خواهد بود آن مردی که از او سخن میرانی که به جهان خواهد آمد؟ - یسوع به شکفتگی دل در جواب فرمودهمانا محمد پیغمبر خداست»/ انجیل برنابا ، فصل صد و شصت و سوم ، شماره های 1 تا 9

ادامه دارد...

قسمت قبل:شماره بيست و يك: انجیل برنابا(الف)

قسمت بعد:شماره بيست و يك: انجیل برنابا(ج)

بسم الله الرحمن الرحیم

از مسیحیت بیشتر بدانیم

یک شنبه، 10 آبان 1394
image
  مبشرین کلیسا دائما اسلام را متهم به قوانینی ضد زن میکنند .   و برای اثبات این اتهام تصاویری از زن در نگاه افراط گرایان به تصویر میکشند .   این در حالی است که در اسلام سفارش بسیاری به پاسداشت مقام زن شده است .   اما...
یک شنبه، 29 شهریور 1394
image
      خشونت یکی از نسبت های   باطلی ست که به طور مداوم مبشرین مسیحی و رسانه های غربی در باره اسلام به کار می برند . پاپ بندیکت شانزدهم در اولین سخنرانی خود در آلمان اسلام را دین خشونت نامید . دانمارک با کشیدن...

نحوه جستجو در سایت

1- اینجا کلیک نمایید.

2- عبارت مورد نطر خود را وارد نمایید.

3- اگر بدنبال مقاله ی یا جمله ی مشخصی هستید در قسمت "تنظیمات کلید واژه"، "عبارت دقیق" را انتخاب نمایید.

4- در قسمت "صافی جستجو بوسیله"، فقط "صفحات" را تیک بزنید.

5- به روی دگمه "جستجو" کلیک نمایید.

سوالات متداول

معرفي محصولات

 

 

مجموعه جزوات بررسی های تحلیلی و منصفانه پیرامون مسیحیت تألیف استاد دکتر فریدونی و کتاب محمّد و آل محمّد صلی الله علیهم اجمعین وعده انجیل از گروه پدر مهربان به چاپ رسیدند.

شماره تماس: 

از داخل ايران 09352404609

از خارج 9352404609-98

همچنین کتاب از فریب تا رهایی توسط مؤسسه آفاق به چاپ رسید.

تلفن تماس

22847035

22847786